Helaas deze week géén delta weer om leuk te kunnen vliegen. Jammer voor Diederik en Hans, want hadden zich er al verheugd. Wel heeft Ivo een bungee jump gedaan met zijn delta onder een hete luchtballon vandaan elders in het land.

Bungee jump door Ivo vd Leeden met zijn delta.

Er was wel tijd voor de havenmeester bijeenkomst, waar ook een beetje de gang van zaken betreffende het deltavliegen is besproken. Een punt dat aan de orde is gekomen, is dat het wel eens voorkomt dat de dolly niet zo snel mogelijk van de runway wordt gehaald, waardoor overig vliegverkeer de landing moet uitstellen of degene die airborn wil moet wachten .

Aandacht voor het volgende: De deltapiloot die gesleept gaat worden, is verantwoordelijk dat er iemand de dolly na zijn/haar start gaat ophalen. Degene die de dolly ophaalt, zal er dan voor zorgdragen dat de dolly zo snel mogelijk van de runway is gehaald. De startprocedure op de runway inclusief dolly halen moet zo snel mogelijk verlopen, om oponthoud aan eventueel overig verkeer te voorkomen.

Later hadden we ook nog een update van brandweerman Arthur, hoe en met wat de vliegtuigen het best geblust kunnen worden, mochten er brand zijn ontstaan.

Brandblus oefening te EHST

Hierna heb ik Coen nog geassisteerd met het controleren van de compressie en de cylinder lektest.

Net voor het naar huis gaan werd ik nog even beloond.