Weinig verschil met vorig jaar alléén de wind 180° gedraaid, en dat ik herstellende zit te kijken naar het mooie weer.