Als des ochtends de kraaien zoekende zijn in de grasberm,
dan zie je later de delta’s in de lucht in een grote zwerm!

Als des ochtends de kraaien zoekende zijn op het asfalt,
dan is de kans zeer groot dat het deltavliegen afvalt!

Dit volg ik al zo’n drie jaar, en heb het vermoeden dat deze nieuwe spreuk betrouwbaar begint te worden. Zijn ze bezig met eten zoeken in de grasberm, dan wordt het vaak prima vliegweer. Wie kan dit euvel verklaren?