Met de BeNeCup gaan er 10 Belgische en 10 Nederlandse deltapiloten in competitie. Er zijn twee DragonFlies beschikbaar en we worden met z’n allen van harte ontvangen op beide lokaties. Inschrijven voor deze vliegwedstrijd met meer internationale allure kan vanaf 1 maart 2012 op www.benecup.nu . Uiteraard hebben de deltapiloten die zich voor beide lokaties inschrijven voorrang op een deelname plek in dit spektakel. Dit is tevens een pilot voor een fai-wedstrijd die uitgebreid kan gaan worden met andere europese piloten in de toekomst.